Unity Web Player 2022.1.6

Unity Web Player 2022.1.6

Unity Technologies – 0,6MB – Shareware – Android
ra khỏi 70 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Thống nhất Web Player cho phép bạn xem lòng đam mê 3D nội dung tạo ra với sự thống nhất trực tiếp trong trình duyệt của bạn, và Cập Nhật khi cần thiết.

Sự thống nhất cho phép bạn xây dựng phong phú 3ngày trò chơi với các nhân vật hoạt hình đồ họa sizzling, nhập vai vật lý. Sau đó, bạn có thể cung cấp các trò chơi để các trang web hoặc là người chơi độc lập.

Tổng quan

Unity Web Player là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Unity Technologies.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 8.388 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Unity Web Player là 2022.1.6, phát hành vào ngày 24/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Unity Web Player đã chạy trên hệ điều hành sau: Android. Tải về tập tin có kích thước 0,6MB.

Người sử dụng của Unity Web Player đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Unity Web Player!

Cài đặt

người sử dụng 8.388 UpdateStar có Unity Web Player cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Unity Technologies
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản